VOG’s verplicht voor trainers en coaches

Blue Hawks wil haar leden een prettige en veilige omgeving bieden om te kunnen honkballen en softballen. Om die reden ondertekenden wij dit jaar al het Fair Play-convenant. Met het oog op het nieuwe seizoen is een volgende stap gezet. Voor alle trainers en coaches is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken (met minderjarigen) bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Door de VOG voor trainers, coaches en bestuursleden verplicht te stellen, laten we bij Blue Hawks zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen. Het zijn niet de enige maatregelen. Ook conformeren leden zich aan de geldende huisregels, die zijn gebaseerd op de door NOC*NSF opgestelde gedragsregels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *