Vacatures voor bestuursfuncties

Bij Blue Hawks zijn op dit moment drie vacatures voor nieuwe bestuursleden. Het gaat om de functies voor voorzitter, secretaris en penningmeester. Maar wat houden deze functies nu eigenlijk in? We hebben de belangrijkste taken op een rijtje gezet.

Met ingang van 2018 heeft Blue Hawks de volgende vacatures:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Daarmee krijgt Blue Hawks volgend jaar een volledig nieuw bestuur. Het huidige bestuur heeft gekozen voor een bestuur van drie personen. Natuurlijk heeft het nieuwe bestuur de mogelijkheid om het bestuur op den duur aan te vullen met extra bestuursleden.

Ben jij geschikt als nieuw bestuurslid?

Interesse?
Wil jij samen met Blue Hawks de toekomst tegemoet? Stuur je interesse voor één van onderstaande vacatures per e-mail naar info@bluehawks.nl.

Voorzitter

 • Stelt het beleid voor de club op en geeft uitvoering aan dit beleid.
 • Geeft leiding aan de vereniging.
 • Zit de bestuursvergaderingen en ALV voor.
 • Houdt contacten met de commissies.
 • Verzorgt bestuursuitingen.
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
 • Is het gezicht van de vereniging intern en extern.
 • Brengt mensen bij elkaar.
 • Keurt de jaarplannen van de verschillende commissies.
 • Legt verantwoording af aan de ALV.

Secretaris

 • Is de contactpersoon voor de vereniging in zijn totaliteit.
 • Zorgt voor de afhandeling van correspondentie via de e-mailbox en de postbus.
 • Neemt, waar nodig, tijdig actie op de ingekomen (digitale) post.
 • Stelt het beleid voor de club op en geeft uitvoering aan dit beleid.
 • Maakt lijst ingekomen stukken voor de bestuursvergadering.
 • Stelt een jaarplanning op voor vergaderingen en zorgt voor uitnodigingen.
 • Stelt agenda’s voor vergaderingen op.
 • Zorgt voor verslaglegging van vergaderingen.
 • Verzorgt de uitgaande post voor de vereniging.
 • Maakt voor de ledenvergadering een jaarverslag.
 • Beheert het archief.
 • Legt verantwoording af aan de ALV.

Penningmeester

 • Verzorgt de financiële zaken van de vereniging en clubhuis.
 • Is aanspreekpunten ten aanzien van verzekeringsvraagstukken.
 • Houdt controle op vaste lasten.
 • Houdt controle op de inkomsten en uitgaven.
 • Zorgt voor het innen van de contributie.
 • Zorgt voor het innen van inkomsten door sponsoring.
 • Zorgt voor betaling van de gemaakte kosten voor de vereniging.
 • Maakt voor de ledenvergadering een financieel overzicht van de vereniging en clubhuis.
 • Stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.
 • Legt het financieel jaaroverzicht ter goedkeuring voor bij de kascommissie.
 • Stelt het beleid voor de club op en geeft uitvoering aan dit beleid.
 • Legt verantwoording af aan de ALV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *