Uitnodiging voor de BLV van 12 juni

Via deze weg nodigt het bestuur alle leden en andere geïnteresseerden uit om zich aan te melden voor de Bijzondere Ledenvergadering (BLV) van Blue Hawks op vrijdag 12 juni 2020 om 19.00 uur. De BLV wordt digitaal gehouden. Tijdens de BLV staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de agenda.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2020 heeft onze voorzitter Matthijs van de Ridder aangegeven zijn taken in verband met een verhuizing naar Utrecht neer te willen leggen. Er was toen geen kandidaat om hem op te volgen. In een nieuwsbrief hebben wij eind maart opnieuw een oproep gedaan.

We zijn verheugd jullie te melden dat we een kandidaat hebben voor het voorzitterschap. Om die reden wordt vrijdag 12 juni om 19.00 uur een digitale Bijzondere Ledenvergadering (BLV) gehouden.

Leden die zich alsnog kandidaat willen stellen als voorzitter, kunnen dit kenbaar maken via info@bluehawks.nl. Dit kan tot de start van de Bijzondere Ledenvergadering op 12 juni.

Agenda

De agenda voor de BLV is als volgt:

  • Welkom
  • Verkiezing nieuwe voorzitter
  • Aftreden huidige voorzitter
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Aanmelden voor de digitale BLV

Vanwege de coronamaatregelen wordt de BLV digitaal gehouden. Een door de overheid opgestelde spoedwet maakt dit juridisch mogelijk. Om de BLV rechtsgeldig te laten verlopen, is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Wil je aan de BLV deelnemen? Meld je dan aan via onderstaande knop. Je ontvangt uiterlijk op vrijdag 12 juni om 18.00 uur een link naar de online omgeving waar de stemming voor de BLV wordt gehouden. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van videobellen. Het enige wat je nodig hebt, is een webbrowser (bij voorkeur Chrome).

Kandidaat

De kandidaat om de taken van voorzitter over te nemen is Rogier van Zon. Hij heeft eerder tussen 2012 en 2017 zes jaar de functie van secretaris vervuld. Voor die periode is hij ook al een groot aantal jaren betrokken geweest bij het bestuur. Verder is Rogier op dit moment actief als jeugdtrainer en verricht hij de ledenadministratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *