Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Blue Hawks nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 februari 2016 in de kantine van Blue Hawks. De ALV start om 20.00 uur. Tijdens deze vergaderingen worden door de leden onder meer besluiten genomen over de toetreding van Blue Hawks tot een nieuwe stichting. De stukken voor de ALV worden op een later moment beschikbaar gesteld.

Het afgelopen jaar heeft Blue Hawks oriënterende gesprekken gevoerd met de andere sportverenigingen op de sportparken Hoge Laar en Peterskamp. Doel hiervan is het vormen van een stichting om gezamenlijk inkomsten te genereren om de huurverhogingen, die met ingang van 2016 worden doorgevoerd, op te kunnen vangen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 februari 2016 krijg je hier een nadere toelichting op. Ook worden door de leden een aantal besluiten genomen met betrekking tot deze stichting. Daarnaast wordt de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Een volledige agenda (PDF) is vanaf nu beschikbaar. De bijbehoren stukken zijn alleen beschikbaar via de afgesloten ledenpagina.

Vacatures
Bij Blue Hawks zijn op dit moment een aantal vacatures, waarvoor we tijdens de Algemene Ledenvergadering nieuwe leden willen benoemen. Dit zijn de volgende vacatures:

  • Coördinator kleding
  •  Commissie Communicatie & PR
  • Commissie Accommodatie
  • (Assistent-)Trainer/coach jeugd of senioren
  • Coördinator Clinics
  • Coördinator Zwolse marathon
  • Coördinator Zwols Slowpitch Toernooi
  • Coördinator sleutelbeheer

Geïnteresseerden voor één van bovenstaande functies kunnen zich verkiesbaar stellen. Zij kunnen hun kandidatuur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadeing kenbaar maken bij het bestuur.

Je bent welkom!
De Algemene Ledenvergadering start om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om met een drankje nog even na te praten. Alle leden, ouders van jeugdleden, sponsors en anderen geïnteresseerden zijn welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *