Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Blue Hawks nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 februari 2017 in de kantine van Blue Hawks. De ALV start om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering word je bijgepraat over de actuele stand van zaken bij Blue Hawks. De stukken voor de ALV zijn vanaf nu beschikbaar via de besloten ledenpagina.

In verband met het ontbreken van een activiteitencommissie wordt er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie gehouden. Vooraf en na afloop van de ALV krijg je kans om de andere leden van Blue Hawks alsnog een gelukkig nieuwjaar te wensen en te proosten op het nieuwe jaar.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt onder meer een update gegeven over de Stichting OmniSport, waarbij Blue Hawks is aangesloten. Daarvoor is onze nieuwe sportparkmanager aanwezig. Ook krijg je meer te horen over de stand van zaken rondom de realisatie van een slagtunnel. Daarnaast wordt de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

Agenda
De volledige agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 3. Vacatures
 4. Slagtunnel/tribune
 5. Financieel overzicht 2016
 6. Vaststellen contributie 2017
 7. Stichting Omnisport Zwolle
 8. Mededeling bestuur
 9. Vragenronde
 10. Sluiting

De volledige agenda, de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn vanaf nu beschikbaar via de besloten Ledenpagina.

Vacatures
Bij Blue Hawks zijn op dit moment een aantal vacatures, waarvoor we tijdens de Algemene Ledenvergadering nieuwe leden willen benoemen. Dit zijn de volgende vacatures:

 • Activiteitencommissie
 • Commissie Communicatie & PR
 • Commissie kantinebeheer
 • Coördinator Clinics
 • Coördinator Zwolse marathon

Geïnteresseerden voor één van bovenstaande functies kunnen zich verkiesbaar stellen. Zij kunnen hun kandidatuur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadeing kenbaar maken bij het bestuur.

Je bent welkom!
De Algemene Ledenvergadering start om 19.00 uur en duurt tot circa 20.00 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om met een drankje nog even na te praten. Alle leden, ouders van jeugdleden, sponsors en anderen geïnteresseerden zijn welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *