Terugblik op de Algemene Ledenvergadering

Zo’n twintig leden waren gisteravond aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV hebben we de contributies voor dit seizoen vastgesteld. En hebben de leden het bestuur voor de komende drie jaar gekozen. Arthur Willebrandts werd gekozen als nieuwe penningmeester. De ALV sloten we af met een borrel.

Vorig jaar moesten we de Algemene Ledenvergadering door de coronamaatregelen nog online houden. Maar gisteren mochten we voor de ALV gelukkig weer fysiek bij elkaar komen in de kantine. Die kans grepen we aan om de aanwezigen te trakteren op een gezellige borrel.

Rogier van Zon opende als voorzitter de ALV met een dankwoord voor de inzet tijdens de Onderhoudsdag. Ook deed hij een nieuwe oproep voor hulp bij de 10 Mijl van Zwolle-Zuid. Chris Dam presenteerde als penningmeester een mooie financiƫle jaarrekening. We zijn nog steeds een gezonde club. En om die reden stelde het bestuur voor om de contributies voor het jaar 2022 niet te verhogen. Met instemming van de aanwezigen werd dit voorstel vastgesteld.

Afscheid

Een belangrijk punt op de agenda was de herbenoeming en benoeming van het bestuur. Bij Blue Hawks zit het bestuur 3 jaar. Die termijn is afgelopen. Rogier stelde zich herkiesbaar als voorzitter. Anneli was herkiesbaar als secretaris. Van Chris werd als penningmeester afscheid genomen. Hij legt zijn taken neer. Als vervanger heeft Arthur zich aangeboden. Rogier en Anneli werden door de leden unaniem herbenoemd. Arthur werd unaniem gekozen tot nieuwe penningmeester. Voor de sponsortaken werd Jasper Holterman bereid gevonden om deze over te nemen. Na een dankwoord voor de inzet van Chris en de rondvraag werd de ALV afgesloten en kon de borrel beginnen.

Heb je een vraag over de ALV? Of over wat is besproken? Neem dan contact op met het bestuur. Zij helpen je graag. De stukken voor de ALV, zoals het jaarverslag en de jaarrekening vind je terug op de besloten Ledenpagina. Hier zetten we binnenkort ook de notulen neer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *