Sporten met het Jeugdsportfonds

De gemeente Zwolle wil dat elk kind kan sporten. Daarom is er een Jeugdsportfonds Zwolle opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Ook (nieuwe) leden van Blue Hawks kunnen gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Dit fonds is bestemd voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum. Een volledig overzicht van alle spelregels in uw gemeente staat op www.jeugdsporfonds.nl.

Aanvragen
Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is een persoon die op professionele wijze bij jouw kind is betrokken. Denk hierbij aan de leraar op school, een maatschappelijk werker, een Buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, de GGD, of een WWB consulent van de gemeente of bureau Jeugdzorg. Meld je daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *