Nieuw bestuur voor Blue Hawks

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is vanmiddag een nieuw bestuur gekozen. Jasper Holterman is aangetreden als voorzitter, terwijl Misja Groen de taken van penningmeester op zich heeft genomen. Het tweetal gaat samen van start, waarbij er een vacature voor secretaris open blijft.

Het huidige bestuur had tijdens de Algemene Ledenvergadering van januari 2017 al aangekondigd na afloop van het jaar voltallig af te treden. Na twee beleidsperiodes van samen zes jaar was het volgens het driehoofdige bestuur tijd voor nieuwe en frisse ideeën.

Jan Egbertsen trad eind 2010 toe tot het bestuur. Eerst als penningmeester, maar vanaf 2012 officieel als voorzitter. Rogier van Zon maakte al deel uit van het bestuur sinds 2009 en was de laatste zes jaar secretaris. Erika Dunning was sinds 2012 penningsmeester voor Blue Hawks.

Financieel jaarverslag

Vanavond werd het drietal opgevolgd door Jasper en Misja. Zij werden met een grote meerderheid van de stemmen gekozen als nieuw bestuur. De taken van secretaris zullen zij voorlopig onderling verdelen totdat de vacature voor een secretaris is opgevuld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd door het vertrekkende bestuur een zeer goed financieel jaarverslag gepresenteerd. Blue Hawks heeft het afgelopen jaar opnieuw positief afgesloten. Om die reden was er voor het bestuur geen reden om de contributies te verhogen. Met instemming van de leden is de hoogte van de contributie ten opzichte van 2017 ongewijzigd vastgesteld.

Opbrengst Grote Clubactie

Als coördinator van de Grote Clubactie en de Spek de Kas-actie heeft Jacqueline twee mooie cheques gepresenteerd. De Grote Clubactie leverde in 2017 een cheque op ter waarde van € 1.539,10. De Spek de Club-actie was goed voor € 659,60. Dankzij de goede opbrengst van de Grote Clubactie is door de leden besloten om de pilot met een verplichte aanschaf van drie loten per lid met een jaar te verlengen.

Ook was er nog aandacht voor verschillende vacatures. De volgende vacatures staan op dit moment nog open.

  • Secretaris
  • Sponsorcoördinator
  • Contactpersoon voor Stichting Omnisport Zwolle
  • Commissielid Communicatie & PR
  • Commissielid Activiteiten
  • Kascommissie
  • (Assistent-)Trainer/coach heren softbal
  • Coördinator clinics
  • Coördinator Fair Play

Interesse in één van deze vacatures? Stuur dan een e-mail via het online contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *