Nieuw beleidsplan krijgt vorm

Het bestuur van Blue Hawks heeft de afgelopen jaren samen met de leden uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2012-2014. In drie jaar tijd is heel veel bereikt. Inmiddels is het bestuur alweer aan de slag gegaan met een nieuw beleidsplan voor de volgende periode.

Tijdens de afgelopen beleidsperiode zijn belangrijke uitgangspunten uit het beleidsplan gehaald. Zo heeft Blue Hawks dit jaar de 120 betalende leden gehaald en heeft dit geleid tot een goede verdeling over de teams.

Ook is gewerkt aan een betere interne communicatie door middel van een Ledenpagina. De belangrijkste winst is letterlijk gehaald uit de sponsoring.

Enquête

Nu de beleidsperiode ten einde is, is het voor het bestuur tijd om vooruit te kijken naar de volgende beleidsperiode. De afgelopen weken is het bestuur dan ook al druk aan de slag met een eerste conceptversie van een nieuw beleidsplan. Hiervoor is onder meer de mening van de leden gepeild door middel van een enquête via de website.

De uitkomsten van deze enquête vormen een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleidsplan. De resultaten van de enquête zijn besproken met de commissies. Samen met de overige input van de commissieleden heeft dit geleid tot een eerste versie van het vernieuwde beleidsplan.

Nieuwe uitgangspunten

In het beleidsplan 2015-2017 komen enkele aandachtspunten terug uit het huidige beleidsplan. Maar ook zijn naar aanleiding van de enquête en de input van de commissies enkele nieuwe uitgangspunten vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld extra aandacht voor het technisch beleid en voor het kantinebeheer. Maar ook een grotere maatschappelijke betrokkenheid van Blue Hawks.

Deze eerste versie is opnieuw voorgelegd aan de commissieleden en gisteren gezamenlijk besproken. Het definitieve beleidsplan 2015-2017 wordt uiteindelijk aan de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering begin 2015. Denk je dat je nog een constructieve bijdrage kunt leveren aan de inhoud van het beleidsplan? Dan kun je via het bestuur de eerste versie van het plan opvragen. Het bestuur staat nog open voor aanvullingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *