Nieuw beleidsplan gepresenteerd tijdens ALV

Met ingang van dit seizoen heeft Blue Hawks een nieuw beleidsplan. Het bestuur presenteerde het beleidsplan gisteravond tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ALV werden ook de contributies voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

De voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan werden vorig jaar al gestart. Door middel van een online Ledenonderzoek bracht het bestuur de wensen van de leden in beeld. De resultaten uit dit onderzoek werden daarna in twee sessies met een aantal leden besproken.

Nieuwe missie en visie

Dat resulteerde uiteindelijk in een nieuwe missie en visie, 5 kernwaarden en 6 speerpunten. Met de zes speerpunten uit het beleidsplan geven we richting aan de toekomst van de vereniging. De kernwaarden bepalen onze identiteit. Het laat zien op welke manier wij ons onderscheiden ten opzichte van andere (sport)verenigingen in Zwolle. Deze kernwaarden komen terug in onze nieuwe visie en ons dagelijkse doen. Of dat nu trainingen, competitiewedstrijden of activiteiten zijn.


Contributie voor 2023

Tijdens de ALV werden ook de financiële jaarrekening en de begroting voor 2023 vastgesteld. Gelet op de financiële situatie stelde het bestuur voor om dit jaar de contributies opnieuw niet te verhogen. Die contributie wordt met ingang van dit seizoen geïnd in vier termijnen. Daarmee komt het bestuur tegemoet aan de wens van de leden.

Het jaarverslag, de jaarrekening met begroting en de notulen van de ALV kun je bekijken via onze Besloten Ledenpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *