Leden besluiten tot verplichte aankoop loten

Met ingang van dit seizoen moet elk lid van Blue Hawks drie loten kopen van de Grote Clubactie. Dat is door een meerderheid van de aanwezige leden besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van gisteravond. De ALV werd afgesloten met een verlate nieuwjaarsreceptie.

Het bestuur van Blue Hawks had gisteravond veel goed nieuws te melden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De jaarrekening liet een positief saldo zien van ruim vier duizend euro, waarmee de gezonde financiële basis verder is versterkt.

Ook liet het bestuur weten dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. Daarmee wil het bestuur de drempel om bij Blue Hawks te komen sporten, zo laag mogelijk houden. Verder maakte voorzitter Jan bekend dat het beschikbare budget voor een te realiseren slagtunnel door de inkomsten van de Grote Clubactie is opgelopen tot bijna € 4.000. Hij riep leden op zich met een goed plan te melden om aan de slag te gaan met de bouw van de slagtunnel.

Grote Clubactie

Vanuit de leden kwam het voorstel voor een verplichting tot aankoop van loten voor de Grote Clubactie, naar voorbeeld van verschillende andere clubs. Na een aantal vragen van het bestuur werd door een meerderheid van de aanwezig leden besloten tot de verplichting van de aankoop van drie loten met een waarde van € 3 per lot.

Die loten kan een lid zelf doorverkopen aan familie, buren, of bijvoorbeeld vrienden. Zodoende hoeft dit het lid niets te kosten en is Blue Hawks verzekerd van inkomsten. Natuurlijk krijgt iedereen de mogelijkheid om meer loten te verkopen om de kas van de club nog verder te spekken. Meer informatie over de aankoop van loten wordt volgende maand bekendgemaakt.

Attentie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd een zestal vrijwilligers bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Zij ontvingen hiervoor een attentie. Hierna volgde een oproep voor kandidaten voor de ontstane vacatures om zich te melden. Hans Hofstra was als speciale gast aanwezig. Hij is recent als sportparkmanager aangesteld voor Stichting OmniSport Zwolle, een stichting waarbij Blue Hawks ook is aangesloten. Aan de aanwezige leden lichtte Hans een aantal van zijn plannen toe. Zo wil hij onder meer op naam van Blue Hawks een Sportimpuls aanvragen. Dit is een subsidie van zo’n € 80.000, die uiteindelijk bestemd is voor de voor alle partijen en verenigingen die bij de aanvraag zijn aangesloten.

Het bestuur kondigde verder aan te zijn begonnen aan het laatste jaar van het tweede zittingstermijn. Voorzitter Jan liet weten dat het hele bestuur aan het einde van het jaar niet herkiesbaar zal zijn om ruimte te geven aan een bestuur met nieuwe en frisse ideeën.

Nieuwjaarsreceptie
De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een verlate nieuwjaarsreceptie. Met diverse hapjes en drankjes konden de aanwezige leden nog even met elkaar napraten. De notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn te raadplegen via de besloten Ledenpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *