Blue Hawks kent een klimaat waarin we elkaar respecteren, helpen en waarderen. Om dit zo te houden, loopt Fair Play als rode draad door alle activiteiten van Blue Hawks. Daarvoor hebben we ons aangesloten bij het convenant ‘Fair Play scoort!, ook bij sportverenigingen!’.

Sinds 2015 is Blue Hawks een Fair Play-vereniging. We hebben ons daarbij geconformeerd aan de hoofdafspraken van SportService Zwolle voor de uitvoering van het beleid ‘Fair Play scoort’. Afspraken over Fair Play zijn vastgelegd in ons Fair Play beleid. Bij Blue Hawks moet je zo een leven lang kunnen genieten van sport. Iedereen moet zich veilig en prettig voelen bij Blue Hawks en moet zich zelf kunnen zijn.

Uitgangspunten

Bij het Fair Play-beleid van HSV Blue Hawks hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We veroordelen verbaal en fysiek geweld op en rond de velden.
  • We zorgen voor onpartijdige clubscheidsrechters.
  • We zorgen voor naleving van de reglementen.
  • We zorgen voor een goede ontvangst van scheidsrechters, tegenstanders en supporters.
  • We verwijzen in voorkomende gevallen naar het opgestelde Fair Play-beleid van HSV Blue Hawks.
  • We maken het doel van ons Fair Play-beleid bekend en dragen ons beleid uit aan alle spelers en aan alle kaderleden.
  • We zullen het Fair Playbeleid frequent aan de orde stellen in het clubblad, op onze website, op jaarlijkse kaderbijeenkomsten.
  • We stimuleren als club het volgen van diverse kadercursussen en besteden ook speciale aandacht aan het bijbrengen van positieve waarden en normen bij onze jeugdleden.

Lees meer over onze gedragsregels