Grote stap gezet naar samenwerking

Samen met de andere verenigingen op de sportparken Peterskamp en het Hoge Laar is vanavond een grote stap gezet naar samenwerking. Mogelijk dat deze samenwerking al in het nieuwe jaar van start kan gaan.

De verschillende sportclubs zijn vanavond op het stadhuis in Zwolle bij elkaar gekomen. Onder leiding van sportwethouder René de Heer werd in de B&W-kamer het voorstel voor de samenwerking besproken. Het stadsgesprek was een vervolg op het gesprek dat in januari van dit jaar plaats had gevonden. Wethouder De Heer roemde de voortgang die de clubs op en rond het Hoge Laar met elkaar hadden geboekt.

De afgelopen maanden hebben de clubs op sportparken Peterskamp en het Hoge Laar een plan opgesteld om samen te werken aan het generen van inkomsten en het aanbieden van sport- en participatiemogelijkheden voor diverse doelgroepen uit de omliggende wijken. Bij de bespreking van vanavond waren behalve Blue Hawks ook atletiekvereniging AV PEC, hockeyclub Zwolle, de voetbalverenigingen Dieze-West, HFC Storica en FC Ulu Spor en Sport Service Zwolle aanwezig.

Verenigingsmanager

In overleg met Sport Service Zwolle en de gemeente Zwolle is afgesproken dat de clubs de beschikking krijgen over een persoon, die de taken van een verenigingsmanager op zich kan nemen. Komende maand komen de clubs opnieuw bij elkaar om het profiel voor deze nieuwe functie, die mogelijk fulltime ingevuld gaat worden, te bespreken. De functie zal naar alle waarschijnlijkheid vanuit Sport Service Zwolle worden ingevuld. Er bestaat daardoor een mogelijkheid om al in 2016 met deze samenwerking van start te kunnen gaan.

De samenwerking maakt het Blue Hawks onder meer mogelijk om op meer manieren inkomsten te genereren. Die extra inkomsten kunnen voor een groot deel worden gebruikt om de huurverhogingen te bekostigen, zodat een extra contributieverhoging niet nodig hoeft te zijn. Deze huurverhogingen zijn door de gemeente vastgesteld om bezuinigingen in de gemeente Zwolle te kunnen realiseren. Voor 2016 wordt al een eerste huurverhoging van zo’n twintig procent doorgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *