Wij willen onze leden een veilige en prettige omgeving bieden waar ze kunnen sporten. We spelen en gedragen ons volgens de regels van Fair Play. We respecteren en helpen elkaar.

Voorop staat het volgende:

 1. We hebben respect voor elkaar, de materialen en de omgeving.
 2. We spelen eerlijk volgens de regels.
 3. We spelen sportief, ook als het even niet zo goed gaat.
 4. Iedereen kan en mag meedoen.

Dat doen we samen. Daarom hebben we voor iedereen extra afspraken gemaakt.

Sporters

 • Je speelt met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Je speelt volgens de afgesproken wedstrijdregels.
 • Je vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteert zo goed mogelijk.
 • Je aanvaardt de beslissingen van scheidsrechters.
 • Je beïnvloedt de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 • Je blijft bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 • Je wenst de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent
 • Je gedraagt je niet onsportief als de tegenstander dat wel doet.
 • Je wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Je hebt de moed om je eigen fouten te bespreken. Bijvoorbeeld met je trainer, teamgenoten of ouders.
 • Je respecteert het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 • Je dwingt een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Je bedenkt je dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor jouw plezier.
 • Je moedigt jouw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Je leert jouw kind dat eerlijkheid net zo belangrijk is als winnen.
 • Je helpt jouw kind om goed te gaan met het verwerken van een nederlaag.
 • Je maakt jouw kind nooit belachelijk. Je wordt bij een fout of verlies niet boos.
 • Je weet dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Je hebt geen kritiek op een scheidsrechter. Je trekt nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Je ondersteunt alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Je waardeert de inzet van trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • Je gebruikt social media niet om ‘jouw gelijk’ te halen. Maar wel om jouw vereniging in het zonnetje te zetten.
 • Je geeft applaus bij goed spel van zowel jouw eigen team als de tegenstanders.

Trainers en coaches

 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • Je gedraagt je sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Je hebt redelijke verwachtingen voor de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdspelers.
 • Je moedigt jongeren altijd aan om zich te houden aan de wedstrijdregels.
 • Je laat spelers evenveel in het veld staan. Ook de mindere spelers willen graag spelen en hebben daar recht op.
 • Je weet dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 • Je schreeuwt niet en maakt de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Je zorgt voor veilig materiaal dat geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
 • Je houdt met de trainingstijd rekening met de mate waarin kinderen volwassen zijn.
 • Je leert de spelers respect te hebben voor de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Je respecteert jouw spelers. Wees gul met lof wanneer ze dat hebben verdiend.
 • Je blijft op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Je veroordeelt elk gebruik van geweld.

Bestuurders

 • Je zorgt dat er gelijke mogelijkheden zijn voor iedereen. Ongeacht vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Je betrekt de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Je staat niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor toeschouwers wordt gemaakt.
 • Je zorgt dat voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
 • Je houdt de regels en duur van de wedstrijd rekening met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.
 • Je zorgt dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als je gul bent met lof voor inzet en prestatie.
 • Je zorgt dat ouders, trainers en deelnemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor fair play.
 • Je zorgt voor goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is.
 • Je biedt korte cursussen voor trainers en coaches. Met de nadruk op sportiviteit.

Scheidsrechters en officials

 • Je past de regels aan aan het niveau van de spelers.
 • Je zorgt dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Je zorgt dat zowel op als buiten het speelveld jouw gedrag sportief is.
 • Je geeft daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Je bent beslist, objectief en beleefd als er fouten worden gemaakt.
 • Je moedigt verandering van de regels openlijk aan als dit zorgt voor meer spelplezier.
 • Je bent en blijft op de hoogte van training en groei en ontwikkeling van jongeren.
 • Je denkt eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt. De jeugd doet dit niet voor jouw vermaak.
 • Je vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers en andere officials.