Bijzondere Ledenvergadering

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering treedt het huidige bestuur af. De twee bestuursleden geven een toelichting op hun besluit. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich verkiesbaar stellen. Alle leden, ouders van (jeugd)leden en andere geïnteresseerden zijn welkom tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op vrijdag 21 december 2018.