Denktank aan de slag voor Blue Hawks

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering is vrijdag 21 december door zo’n tien leden een denktank gevormd. Deze denktank gaat samen aan de slag om vorm te geven aan de opvolging van het bestuur. In januari komt de denktank voor de eerste keer bij elkaar.

Eind november heeft het huidige bestuur aangekondigd na één jaar volledig af te treden. Daarvoor werd voor vrijdag 21 december een Bijzondere Ledenvergadering georganiseerd. In de kantine van Blue Hawks woonden zo’n 26 leden deze vergadering bij.

Het aftredende bestuur presenteerde een financiële jaarrekening met een verlies, dit kwam door de stijgende kosten en investering in een nieuwe warmte-installatie. Dit verlies kon worden opgevangen door de ruime reserve die de afgelopen jaren was opgebouwd. Om een eventueel nieuw verlies in 2019 te beperken, werd door een meerderheid van de aanwezige leden besloten om de contributie per lid met ingang van het seizoen 2019 te verhogen met € 10.

Daarnaast werd gesproken over de opvolging van het bestuur. Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering dienden zich geen nieuwe kandidaten aan. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, werd een denktank in het leven geroepen. Deze groep van zo’n tien leden gaat de komende periode aan de slag met de verdeling van de reguliere taken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *