Constructieve rondgang langs teams

In de maanden september en oktober heeft het bestuur een rondgang gemaakt langs de teams. In een aantal weken tijd is gesproken met alle seniorenteams. De gespreksronde heeft veel positieve input opgeleverd.

Blue Hawks zit middenin de uitvoering van de tweede beleidsperiode. Door in gesprek te gaan met de teams, wilde het bestuur zien of de club nog altijd op de goede weg is en of nieuwe speerpunten nodig zijn voor de komende twee seizoenen.

Maar ook kon de gespreksronde worden gebruikt om de leden bij te praten over de financiële situatie, de samenwerking met andere verenigingen op de sportparken Peterskamp en Het Hoge Laar en een aantal bestuursbesluiten.

Goede ideeën

Het heeft vier zeer positieve gesprekken opgeleverd, waarin goede ideeën door de teams op tafel zijn gelegd. Alle ideeën worden meegenomen bij de activiteiten voor komend seizoen.

Ook heeft het bestuur al direct een aantal aanbevelingen actief opgepakt. Zo is er meer over wedstrijden gecommuniceerd via Facebook, is een flyer ontwikkeld voor nieuwe leden en is een begin gemaakt bij het contact leggen met middelbare scholen voor de organisatie van een schoolsoftbaltoernooi.

Wens

Ook verschillende opmerkingen vanuit de teams heeft het bestuur direct kunnen afhandelen. Zo is het vanaf nu ook weer mogelijk om het hek naast de dug-out van de gasten op het honkbalveld te openen.

Zowel de teams als het bestuur hebben de wens uitgesproken om in de toekomst vaker van dit soort gesprekken te houden. Een samenvatting van de gesprekken kun je lezen op de Ledenpagina. Heb je nog aavullende ideeën of opmerkingen, dan kun je altijd één van de bestuursleden aanspreken, of een bericht sturen via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *