Wij willen als vereniging voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een sociaal veilige sportomgeving zijn. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben wij voor onze vrijwilligers een speciale gedragscode gemaakt. We hebben onze gedragsregels opgesteld op basis van de gedragscodes van NOC*NSF en de KNBSB.

In deze gedragscode omschrijven wij de algemene uitgangspunten voor gedrag. En waar voor ons de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De gedragsregels zijn gericht op iedereen die voor onze vereniging structureel vrijwilligerswerk doet.

De gedragscode maakt deel uit van onze algemene clubregels. Elke persoon die lid wordt van onze vereniging, gaat akkoord met deze regels. Aanvullend vragen we voor onze trainers en coaches een Verklaring Omtrent het Gedrag aan. Om die VOG te krijgen, onderteken trainers en coaches eerst de gedragscode.