Blue Hawks zet zich in voor een betrouwbare en gewaardeerde vereniging. Goede bescherming van persoonsgegevens is daarbij cruciaal. Je mag er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de uitvoering van onze taken worden persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt bij het invullen van het webformulieren, het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en de verwerking van je inschrijving als lid van Blue Hawks. Voor onze online formulieren maken we gebruik van reCAPTCHA, waarvoor het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google gelden.

Voor het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief wordt alleen jouw e-mailadres gevraagd. Dit adres wordt zo lang bewaard als je abonnee bent van de digitale nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee jij je kunt afmelden. Hierna worden je gegevens definitief verwijderd.

De gegevens die je invult in één van de webformulieren worden alleen gebruikt voor het verwerken van je aanmelding voor activiteiten of je vraag of opmerking. Na afloop van de activiteit, je lidmaatschap of na beantwoording van je vraag of opmerking worden de gegevens permanent verwijderd.

De gegevens die via deze formulier worden verzameld, zijn afhankelijk van het doel van het webformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het webformulier beschikbaar wordt gemaakt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij binnen dit formulier (kunnen) verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Woonplaats
 • Leeftijd (optioneel)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Als lid worden door Blue Hawks de volgende gegevens van jou verwerkt:

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bank- of gironummer
 • Naam ouder /voogd (optioneel)
 • Straat en huisnummer ouder /voogd (optioneel)
 • Postcode en woonplaats ouder /voogd (optioneel)
 • Telefoonnummer ouder /voogd (optioneel)
 • E-mailadres ouder /voogd (optioneel)

Namen en geboortedata van leden worden vermeld op de website van Blue Hawks. Als je hier geen toestemming voor wilt verlenen, kun je dit aangeven via ons online contactformulier.
Na beëindiging van jouw lidmaatschap worden jouw gegevens om administratieve redenen bewaard. Je kunt op elk moment vragen om deze gegevens te verwijderen uit onze administratie.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan van een overeenkomst (lidmaatschap) en toestemming voor de automatische incasso (contributie).

Bewaartermijn

Blue Hawks bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Blue Hawks verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, neemt Blue Hawks passende maatregelen.

Rechten van betrokkenen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het online contactformulier. Het is belangrijk dat jij je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies en meetapparatuur

Blue Hawks gebruikt alleen cookies voor het anoniem meten van uw bezoekersgedrag door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Met deze gegevens wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via het online contactformulier.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.oi.