Missie

De basis van Blue Hawks is iedereen in Zwolle en omgeving de mogelijkheid te bieden om de honk- en softbalsport te beoefenen: jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Dit door trainingen aan te bieden en deel te nemen aan de competitie. Er wordt er op positieve en ontspannen wijze gezamenlijk gestreefd naar het hoogst haalbare resultaat. Daarbij geldt ‘iedereen telt mee’.

Blue Hawks biedt een plek aan iedereen, die honkbal en softbal een warm hart toedraagt. De vereniging is een sociale vereniging, die zich kenmerkt door een onderlinge verbondenheid met respect voor elkaar.

Visie

Blue Hawks is een bloeiende, gezellige, levendige en financieel gezonde vereniging, waarbij iedereen welkom is, vanuit alle achtergronden. De vereniging is goed georganiseerd met een natuurlijk doorstroom voor leden. Leden zijn actief als vrijwilliger. Samen wordt continuïteit van de vereniging gewaarborgd.

Blue Hawks draagt bij aan de bekendheid van de honk- en softbalsport en streeft naamsbekendheid na in Zwolle en omgeving. De vereniging houdt verbinding met de wijk en zorgt het hele jaar door voor (honk- en softbal) gerelateerde activiteiten.