Bij Blue Hawks is iedereen welkom. Plezier, prestaties, veiligheid en fairplay gaan bij ons hand in hand. Om voor iedereen, spelers en bezoekers, voor een prettige omgeving te zorgen, vragen we je rekening te houden met een aantal regels.

Het is van belang om je als lid van Blue Hawks aan deze regels te houden. De regels gelden in de kantine, in de kleedkamers, de overige delen van het clubhuis en op en rond de velden.

Huisregels

 • Je dient je op passende wijze te gedragen.
 • Je hebt respect voor andere bezoekers.
 • Agressie, geweld, vandalisme, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet geaccepteerd.
 • Alle leden van Blue Hawks conformeren zich aan de volgende hoofdafspraken:
  – convenant ‘Fair Play scoort!, ook bij sportverenigingen’
  – NOC*NSF gedragsregels.
 • Je ruimt je eigen afval op en laat het clubgebouw en de kleedruimtes schoon achter.
 • In het clubhuis mag niet worden gerookt.
 • Bezit en gebruik van drugs en wapens zijn verboden.
 • Aan kinderen onder de achttien jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Je houdt rekening met omwonenden.
 • Het clubhuis mag niet worden betreden met metalen spikes.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor beschikbare parkeerplaats.
 • Tijdens wedstrijden staan fairplay en respect voorop.
 • Gooien en slaan met ballen mag nooit gebeuren buiten de hekken van de speelvelden.
 • Leden van Blue Hawks wordt geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met dekking voor sport en spel.
 • Tijdens wedstrijden is het dragen van een helm aan slag verplicht.

Statuten

De belangrijkste rechten en plichten van leden zijn vastgelegd in de statuten. Deze documenten kun je opvragen bij het bestuur. Laat je goed voorlichten over jouw rechten en plichten.

Overschrijving of opzegging

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Opzeggen kan vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Na 31 december wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 verenigingsjaar.

Overschrijving naar een andere vereniging vraag je bij het bestuur aan vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. Overschrijving wordt niet verleend als niet is voldaan aan de geldende verplichtingen.

Betalen contributie

Het bedrag van de contributie bestaat uit de verenigingscontributie, de bondscontributie en verzekeringspremie. De contributie wordt door automatische incasso in de volgende termijnen van het verenigingsjaar geïnd:

 • 1e termijn: 15 januari (25% van de contributie)
 • 2e termijn: 15 maart (25% van de contributie)
 • 3e termijn: 15 mei (50% van de contributie)

Bij aanmelding na 1 mei in het lopende jaar wordt contributie geïnd naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar.

Wanneer incasso’s worden gestorneerd, wordt € 5 extra voor administratiekosten berekend. De exacte data voor automatische incasso kunnen jaarlijks iets afwijken.

Leden met een betalingsachterstand mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

Vrijwilligerswerk

Voor klussen en ondersteuning bij activiteiten heeft Blue Hawks inzet nodig van leden. Er wordt verwacht dat elk lid jaarlijks minimaal bij één activiteit ondersteunt. Inschrijven voor vrijwilligerswerk kan via de website: www.bluehawks.nl/vrijwilligers of via je trainer of het bestuur..

Van seniorenleden en ouders of verzorgers van jeugdleden wordt daarnaast verwacht dat ze per seizoen meerdere keren helpen met vervoers-, scheidsrechter- en kantinediensten. Hiervoor worden roosters gemaakt, die op het prikbord in het clubhuis worden opgehangen.

Kantinedienst:
Een kantinedienst start een uur voor het begin van de wedstrijd en loopt door tot in ieder geval een half uur na afloop van de wedstrijd. Onderdeel van de kantinedienst is het schoonmaken van de kantine na afloop.

Vervoersdienst:
Een vervoersdienst is het heen- en terugrijden van spelers naar uitwedstrijden. Ouders/verzorgers, of seniorenleden, die niet de beschikking hebben over een auto, kunnen in overleg met de coach als alternatief extra kantinediensten draaien.

Scheidsrechterdienst
Leden die worden aangesteld als scheidsrechter dienen ruim op tijd voor de start van de wedstrijd aanwezig te zijn. Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ondertekend.

Uniformen

Alle competitieleden spelen in een door de vereniging qua kleur en uitvoering voorgeschreven uniform. Leden kunnen een uniform zelf online aanschaffen. Via de vereniging kan eerst kleding worden gepast. Hiervoor wordt jaarlijks een pasdag gehouden.

Privacyverklaring

Hoe we om gaan met jouw persoonsgegevens, staat beschreven in onze Privacyverklaring. Het is op elk moment mogelijk om bij het bestuur te informeren welke gegevens van jou door de club worden gebruikt.