Blue Hawks krijgt veldverlichting

Na het Zwolse college van Burgemeester en Wethouders heeft vanavond ook de gemeenteraad positief gestemd over de aanleg van veldverlichting bij Blue Hawks. De Zwolse vereniging wordt daarmee de eerste Nederlandse honk- en softbalclub met LED-verlichting.

Eerder in het jaar had Blue Hawks een verzoek bij de gemeente ingediend voor veldverlichting. Door de sterke groei van de club was er onvoldoende capaciteit voor trainingen. De beslisnota hiervoor was voor vanavond rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde van de gemeenteraad.

De raad werd voorgesteld om in te stemmen met de aanleg van verlichting op het softbalveld op de accommodatie van Blue Hawks en daarbij te kiezen voor LED-verlichting.

Duurzaamheidsambitie

De gemeenteraad heeft met dit voorstel ingestemd. Daarnaast heeft de raad hiervoor een krediet van maximaal € 57.749 beschikbaar gesteld. De jaarlijkse lasten vanaf 2015 worden tot een bedrag van € 3.609,39 per jaar gedekt uit de begroting sport onderdeel veldsportaccommodaties en tot een bedrag van € 1.100 uit huurverhoging.

Blue Hawks wordt daarmee de eerste honk- en softbalvereniging in Nederland met LED-verlichting. De keuze voor LED-verlichting past bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente Zwolle. De aanleg van de lichtmasten, tot achttien meter hoog, kan zeer waarschijnlijk nog dit jaar worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *