Bijzondere Ledenvergadering op 21 december

Het bestuur van HSV Blue Hawks nodigt jou uit voor de Bijzondere Ledenvergadering op vrijdag 21 december 2018. De bijeenkomst wordt vanaf 19.00 uur gehouden in de kantine van Blue Hawks. Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering treedt het huidige bestuur af.

Het huidige bestuur, bestaande uit voorzitter Jasper Holterman en penningmeester Misja Groen, heeft besloten de taken neer te leggen. Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op 21 december geven de twee bestuursleden een toelichting op hun voornemen. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich verkiesbaar stellen.

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering praat het bestuur de leden verder bij over de stand van zaken en de toekomst van Blue Hawks en wordt de hoogte van de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

Agenda
De definitieve agenda wordt beschikbaar vanaf 7 december. De agenda bestaat onder voorbehoud uit de volgende punten:

1. Jaarverslag
2. Financieel Jaarverslag
3. Hoogte van de contributie
4. Aftreden bestuur
5. Toekomstbeleid
6. Toekomst van HSV Blue Hawks

Alle leden, ouders van (jeugd)leden en andere geïnteresseerden zijn welkom tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op vrijdag 21 december 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *