Bestuur roept tijdens ALV leden op

Om de doelen voor de komende jaren te kunnen blijven halen, is de inzet nodig van de leden. Dat heeft het bestuur vanavond duidelijk gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering. Onder meer bij het werven van nieuwe leden.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn de leden van Blue Hawks gisteravond bijgepraat over de stand van zaken binnen de vereniging. “We hebben het afgelopen jaar heel veel bereikt en mooie stappen gezet. Dit jaar zetten we die lijn door”, kondigde voorzitter Jan aan.

Daarbij kwam onder meer de samenwerking tussen de verenigingen op sportparken Peterskamp en het Hoge Laar ter sprake. De verschillende verenigingen hebben de intentie om een stichting op te richten en samen, met de inzet van een nieuw aan te stellen sportparkmanager, een aantal concrete doelstellingen te halen. De samenwerking is een antwoord op de huurverhogingen die de gemeente Zwolle de sportverenigingen heeft opgelegd.

Maatschappelijke opgaven

Via de stichting moeten de clubs niet alleen die verhogingen terugverdienen, maar ook extra financiële middelen krijgen om verder te groeien. De activiteiten sluiten onder meer aan bij de maatschappelijke opgaven waarmee Zwolle de komende jaren wordt geconfronteerd. Zo kan er bijvoorbeeld sport- en beweegaanbod komen voor senioren, kan er worden gezocht naar samenwerking met scholen om schooluitval te voorkomen en kunnen stageplaatsen worden aangeboden voor MBO- en HBO-studenten.

De toetreding tot de stichting vraagt niet alleen om een grote inzet van de leden van Blue Hawks, maar in de toekomst ook om een financiële inleg. Tijdens de ALV kregen de leden de kans om hun goedkeuring voor de plannen te geven. Die goedkeuring kwam, waardoor het bestuur de komende periode de ingeslagen weg kan vervolgen en de samenwerking met de naburige verenigingen aan kan gaan.

Tussenpersoon

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan deze stichting, hoopt het bestuur op betrokkenheid van de leden. Onder meer bij het uitvoeren van taken, zoals het geven van clinics. Ook heeft het bestuur gevraagd of iemand namens Blue Hawks als tussenpersoon tussen de stichting en de club wil fungeren. Een tussenpersoon is van essentieel belang voor de waarborging van de continuïteit.

Inzet van de leden is ook nodig om de groei van Blue Hawks te versnellen. Voor het komende jaar heeft het bestuur ambitieuze doelen gesteld voor wat betreft ledengroei. Extra leden zijn ook nodig om de extra kosten uit de huurverhoging deels te kunnen dekken. Hierbij hoopt het bestuur op veel hulp uit de vereniging, te beginnen met de vorming van een denktank om ledenwervingsacties uit te denken. Voor die denktank hebben de eerste leden zich gisteren al aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer leden in de denktank.

Commissieleden

Tijdens de ALV traden vanavond zes nieuwe commissieleden officieel toe in zeven functies. Allen werden unaniem door de aanwezigen benoemd. Ook werd op de avond zelf de vacature voor coördinator kleding ingevuld. “Het is mooi om te zien dat we als club steeds kunnen terugvallen op zo’n grote bereidheid van leden om de handen uit de mouwen te steken”, aldus secretaris Rogier.

Wel heeft Blue Hawks op dit moment nog een tiental vacatures, waarbij met name de vacatures voor coördinator Zwolse Halve Marathon en coördinator Zwolse Slowpitch Toernooi voor het bestuur prioriteit hebben. Ook is Blue Hawks nog altijd naarstig op zoek naar extra trainers en coaches om de groei van de club op te kunnen vangen.

Tekort

Penningmeester Erika presenteerde een jaarrekening met een tekort van een kleine € 1.200. Dat tekort is voornamelijk het gevolg van de verhoging van de huur van de velden door de komst van de veldverlichting en door de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Zwolle. Erika: “We moeten het komende jaar meer scoren op de inkomsten uit de kantine. Het is daarom belangrijk om altijd te zorgen dat er bij wedstrijden iemand in de kantine staat.”

Het tekort heeft het bestuur kunnen dekken uit de reserves. Wel heeft het bestuur moeten besluiten de contributies voor het nieuwe seizoen te verhogen. Het voorstel om de contributie voor alle leden met € 10 te verhogen, is door de aanwezige leden unaniem aangenomen. Het bestuur kreeg de opdracht mee om voor het komende jaar de leden te peilen of er draagkracht is om de contributie verder te verhogen, om daarbij een eventueel groter tekort te kunnen voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *