Bestuur praat leden bij tijdens ALV, contributie omhoog

Het bestuur heeft de leden van Blue Hawks vanavond tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijgepraat over de stand van zaken. Ook werd een voorstel gedaan voor een verhoging van de contributies. Dat voorstel werd door de aanwezige leden aangenomen.

We blijven bouwen aan een gezonde toekomst. Die lijn werd vorig jaar verder ingezet. En die ambitie sprak het bestuur ook uit voor het aankomende jaar. Dat ging vorig jaar gepaard met een aantal sportieve hoogtepunten. Daarvoor gaf voorzitter Rogier tijdens de ALV de complimenten aan de jeugdteams en de coaches van de jeugdteams die elk jaar zorgen dat plezier en ontwikkeling bij de jeugd hand in hand gaan.

Maar ook waren er complimenten voor alle leden. Afgelopen jaar groeiden we als club enorm. En zorgden we zelfs voor het hoogste ledenaantal in de afgelopen 6 jaar. “Dat komt met name ook door het warme welkom dat nieuwe leden krijgen bij alle teams”, benadrukte Rogier. Met die ledengroei geeft de club uitvoering aan één van de speerpunten uit het beleidsplan.

Nieuwe activiteiten

Andere belangrijke speerpunten waar afgelopen jaar aan is gewerkt, zijn ledenbehoud en meer diversiteit van activiteiten. Dat gebeurde onder meer door de organisatie van het Vriendentoernooi, de Welcome Amigos Clinic en de Pubquiz. Ook voor het komende jaar wil het bestuur verschillende nieuwe activiteiten voor en door leden organiseren.

Daarvoor riep het bestuur leden op om te helpen bij de organisatie van deze activiteiten. Zoals het Vriendentoernooi en de feestelijke opening van het nieuwe seizoen. Leden, of ouders van jeugdleden die hierbij willen helpen, kunnen mailen naar info@bluehawks.nl. Ook werd een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers die de staat van ons clubhuis in de gaten willen houden. Door regelmatig een rondje door de kantine en kleedkamers te maken. De voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die direct kunnen helpen bij het verhelpen van onvolkomenheden. Aanmelden hiervoor kan via het bovenstaande mailadres.

Verhoging contributie

Tijdens de ALV werd uitgebreid stil gestaan bij de jaarrekening. We hebben dit jaar meer geld uit moeten geven dan vorig jaar. Dat komt voornamelijk door de verhoogde huur van de velden en de zalen, de stijging van de bondsafdracht en aanschaf van extra materiaal. Die extra uitgave kunnen we nog opvangen met onze reserves. Maar het is wel van belang dat we onze inkomsten op peil houden. Ook gelet op een verdere stijging van de vaste lasten.

Dat moet onder meer gebeuren door een verhoging van de contributies. Daarvoor stelde het bestuur de onderstaande nieuwe tarieven vast. Die werden door de aanwezige leden aangenomen.

  • BeeBall: € 148
  • U12/U15/U21: € 212
  • Senioren: € 280
  • Recreanten: € 160
  • Dubbelspelende leden: € 292

Bestuursleden niet herkiesbaar

Tijdens de ALV kondigde het bestuur aan na dit jaar de taken neer te leggen. In 2025 eindigt de bestuurstermijn van het huidige bestuur. Rogier (als voorzitter) en Anneli (als secretaris) stellen zich niet herkiesbaar. Arthur gaf aan wel aan te willen blijven als penningmeester als er een nieuwe voorzitter en secretaris beschikbaar komen. Mensen die interesse hebben in deze functie, of hier meer over willen weten, kunnen mailen naar info@bluehawks.nl, of direct contact opnemen met Rogier of Anneli.

2 Reacties

  1. Dit is wel van de zotte. Zo duur. Jullie weten wel dat wij allemaal in moeilijke tijden zitten of niet. Dit kan niet

  2. Hallo Jackson, bedankt voor je bericht. Mail ons vooral op info@bluehawks.nl. Dan kunnen we je de uitleg geven die we ook hebben gegeven tijdens de ALV. We hopen dat dit dan zorgt voor begrip voor dit besluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *