Ben ik geschikt als bestuurslid?

Blue Hawks is op zoek naar een nieuw bestuur. Dat is je vast niet ontgaan. Na zes jaar neemt het huidige bestuur afscheid. En dus is het tijd voor een frisse wind. Ben jij een geschikte kandidaat als nieuw bestuurslid?

Wat is nu een ideaal bestuurslid? Is dat die vader met die hoge functie? Of die moeder die altijd haar handen uit de mouwen steekt? Misschien wel die honkballer die elke dag met honkbal bezig is? Of iemand die niet eens zo vaak te zien is op het veld.

Een ideaal bestuurslid is er bijna niet. Door de juiste mensen bij elkaar te brengen, kun je veel bereiken. Dat geldt ook voor de bestuursleden onderling. Soms is betrokkenheid bij wat er op het veld gebeurt belangrijk, maar in andere gevallen is het ook goed om dit juist vanaf een afstand te kunnen overzien.

Wat levert het me op?

Initiatiefrijk, passie en vriendelijkheid zijn eigenschappen die je goed kunt gebruiken als bestuurslid.  Je kunt daarmee de verschillende partijen bij elkaar brengen en met elkaar verbinden. Het is vooral van belang om continuïteit te waarborgen. Je helpt Blue Hawks als je een beleid kunt uitstippelen en dat in drie jaar tijd uitvoert.

Daarbij hoeft dat niet vlekkeloos te gebeuren. Je leert onderweg. En dat is ook meteen de winst van deze uitdaging. Je doet ervaringen op, waar je ook in het dagelijkse leven veel profijt van zult hebben.

Hoeveel tijd kost het me?

En met de nieuwe communicatiemiddelen is de belasting een stuk minder intensief geworden. Door middel van bijvoorbeeld e-mail en Whatsapp kun je als bestuur al snel onderling zaken bespreken. Zodoende is het eigenlijk allang niet meer nodig om meerdere malen per maand voor een bestuursvergadering bij elkaar te komen.

Natuurlijk draag je wel een bepaalde verantwoordelijkheid met je mee als bestuurslid. Je ziet erop toe dat bepaalde doelen worden behaald. Welke doelen dat zijn, dat bepaal je voor een belangrijk deel samen met de club. Door deze koers vast te stellen en te volgen, kun je een belangrijke stempel drukken op Blue Hawks.

Moet ik het alleen doen?

Toch nog enige terughoudendheid? Dat is helemaal niet nodig! Als bestuurslid word je niet ineens eigenaar van de club. De club is van de leden. Door randvoorwaarden op orde te hebben, kun je zorgen dat de leden onbezorgd kunnen sporten. Denk daarbij aan het vaststellen van contributies, het bepalen van regels en het faciliteren van noodzakelijke aankopen.

Maar de leden maken de club. En de leden zijn er ook voor jou! Om succesvol te zijn als bestuurslid, is het zaak om iedereen betrokken te krijgen en te houden. Alleen met elkaar kun je de doelen behalen die je samen vaststelt. En de bereidheid om te helpen, is er zeker bij de leden. Blue Hawks mag er trots op zijn dat veel leden zich betrokken voelen en maar wat graag helpen. Zo sta je er als bestuurslid nooit alleen voor!

Hoe kan ik me aanmelden?

Enthousiast geworden? En wil je graag Blue Hawks helpen verder ontwikkelen? Stuur dan, bij voorkeur voor 22 december 2017, een e-mail naar info@bluehawks.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *