Beleidsplan Blue Hawks bijna gereed

Met behulp van alle leden is vorig jaar een begin gemaakt met een beleidsplan voor Blue Hawks. En dat was hard nodig, want al jarenlang moest Blue Hawks het doen zonder beleidsplan. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve versie en wordt het beleidsplan gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 januari 2013.

Tijdens de vorige winterstop is de basis gelegd voor het nieuwe beleidsplan. Door middel van twee brainstormsessies met leden en vrijwilligers is de situatie van de club in kaart gebracht en is gekeken welke punten de leden belangrijk vinden en welke punten minder belangrijk worden gevonden. Op basis van de uitkomsten van deze brainstormsessies is het bestuur aan de slag gegaan.

Een eerste conceptversie van het beleidsplan is donderdag 28 juni voorgelegd aan de commissieleden. Hierna hebben de commissieleden tot half september de tijd gehad om hun invulling aan het beleidsplan te geven. Dit heeft geleid tot een tweede conceptversie die begin oktober is afgerond. Dit document is eind november door het bestuur besproken. Op dit moment wordt de definitieve versie van het beleidsplan afgerond.

Het beleidsplan vormt, samen met de missie en de visie die al eerder zijn opgesteld, de basis waarop de club de komende jaren verder kan. In het traject is Blue Hawks ondersteund door SportService Zwolle. Benieuwd naar het beleidsplan? Kom ook zaterdag 5 januari 2013 om 19.00 uur naar de Algemene Ledenvergadering in de kantine van Blue Hawks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *