Algemene Ledenvergadering op 27 januari

De Algemene Ledenvergadering van Blue Hawks wordt gehouden op zaterdag 27 januari 2018. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur in de kantine van Blue Hawks. Het belangrijkste punt op de agenda is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden door de aanwezige leden belangrijke beslissingen genomen. Onder meer over de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen. Ook wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd.

Tijdens de ledenvergadering op zaterdag 27 januari 2018 treedt bovendien het huidige bestuur af. Tijdens de vorige ALV op 11 februari 2017 hebben de drie bestuursleden dit besluit al kenbaar gemaakt. Met jouw aanwezigheid kun jij ook jouw stem uitbrengen op de kandidaten voor de verschillende bestuursvacatures.

Nieuw bestuur

Tot dusver hebben twee kandidaten zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Zaterdag 27 januari is de laatste kans voor leden om zich beschikbaar te stellen. Dit is het moment dat het huidige bestuur aftreedt en een nieuw bestuur door de aanwezige leden kan worden gekozen. Heb je interesse in één van de beschikbare vacatures? Stuur dan een e-mail naar info@bluehawks.nl.

Alle leden, ouders van (jeugd)leden, sponsors en andere geïnteresseerden zijn zaterdag 27 januari 2018 vanaf 16.00 uur van harte welkom. Via de besloten Ledenpagina kun je nu al de stukken voor de Algemene Ledenvergadering inzien. Dit zijn de onderstaande documenten. Deze kun je ook digitaal opvragen via het online contactformulier.

Documenten Algemene Ledenvergadering

 • Agenda Algemene Ledenvergadering 27-01-2018
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 11-02-2017
 • Jaarverslag 2017
 • Financieel jaarverslag 2017
 • Financieel jaarverslag 2017 beknopt
 • Concept beleidsplan 2018-2020
 • Bijlagen beleidsplan 2018-2020:
  – Missie en visie
  – Samenvatting Brainstormsessie 14-11-2017
  – Organisatiestructuur
  – Verantwoordelijkheden binnen bestuur en commissies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *